Zarządzanie i administrowanie

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami to dziedzina, która wymaga od nas posiadania szeroko zakrojonej wiedzy oraz umiejętności, a także kompetencji do sprawnego zorganizowania swojej pracy. Przez lata działalności TBS Małopolska zdobył doświadczenie, które procentuje w codziennej pracy, sprawną obsługą, a tym samym – zadowolonymi Klientami.

Zarządzamy nieruchomościami na podstawie Art. 18.1 Ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku.

Naszym głównym celem jest spełnienie oczekiwań właścicieli budynków oraz Wspólnot mieszkaniowych. Powierzając nam opiekę nad nieruchomością, możecie być pewni, że dołożymy wszelkich starań, aby tym oczekiwaniom sprostać.

Zarządzając i administrując daną nieruchomością dbamy o wygodę i bezpieczeństwo mieszkańców. Doglądamy stanu technicznego budynku, organizujemy remonty, zawieramy umowy z dostawcami mediów (prądu, ogrzewania, wywozu nieczystości etc.), dbamy o konserwację techniczną. Zawsze stosujemy najwyższe standardy i doskonalimy system zarządzania.

Zdobyte doświadczenie i umiejętności sprawiają, że pod naszą opieką pozostaje ponad 2700 mieszkań i lokali o pow. ponad 150 000 m2.

Wspólnoty zainteresowane nawiązaniem współpracy z TBS Małopolska zapraszamy do kontaktu: Anna Kozłowska + 48 608 297 131, e-mail: anna.kozlowska@tbsmalopolska.pl 

W trosce o Państwa komfort

W ramach oferowanych usług wykonujemy wszelkie czynności, które mają zapewnić Państwu właściwą eksploatację nieruchomości i utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym.

W szczególności:

  • Reprezentujemy Wspólnoty w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością
  • Zapewniamy obsługę finansowo-księgową
  • Przygotowujemy i nadzorujemy remonty, modernizację nieruchomości – części wspólnych oraz doglądamy przeglądów okresowych budynku i instalacji technicznej
  • Prowadzimy dokumentację Wspólnoty, w tym dokumentację techniczną budynku oraz książki obiektu budowlanego
  • Występujemy do właścicieli o umożliwienie wstępu do ich lokali, o ile istnieje taka konieczność, aby właściwie realizować zawartą pomiędzy TBS Małopolska a Wspólnotą umowę
  • Zajmujemy się windykacją
  • Zapewniamy stały kontakt i wymianę informacji pomiędzy TBS Małopolska a Wspólnotą
  • W pakiecie naszych usług znajduje się dostęp do aplikacji LokaleNet, umożliwiającej mieszkańcom pozyskanie na bieżąco informacji dotyczących m. in. rozliczeń, spraw technicznych i porządkowych.

Nasze Wspólnoty